Zawiadomienie o zwołaniu obrad I sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Lubrańcu

Działając zgodnie z § 20 Statutu Młodzieżowej Rady Miejskiej w Lubrańcu, stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXXVI/366/2022 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 9 listopada 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Młodzieżowej Rady Miejskiej w Lubrańcu, powołania tej rady i nadania jej statutu ( Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2022 r. poz. 5905), uprzejmie informuję, że na dzień  14 lutego 2023 roku /wtorek/ o godz. 14.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Lubrańcu zwołuję obrady I sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Lubrańcu

Treść zawiadomienia (12kB) word

metryczka


Wytworzył: Piotr Sławianowski Przewodniczący Rady Miejskiej w Lubrańcu (7 lutego 2023)
Opublikował: Anna Ptaszyńska (9 lutego 2023, 10:02:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 339