Taryfa opłat za dostawę wody i odbiór ścieków, która obowiązywać będzie od 2 lutego 2024 roku do 01.02.2027 roku.

Zarząd Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Lubrańcu ul. Słowackiego 22 informuje, że na podstawie Decyzji Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Warszawie Nr WA.RZT.70.119.2023/8 wprowadza się z dniem 2 lutego 2024 roku nowe stawki cen za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków na terenie Miasta i Gminy Lubraniec i za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Boniewo, w miejscowości Otmianowo.

Taryfa opłat za dostawę wody i odbiór ścieków obowiązywać będzie od 2 lutego 2024 roku do 01.02.2027 roku.

Do cen określonych w taryfach należy doliczyć obowiązujący podatek VAT.


Poniżej do pobrania: 

Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na 2024 rok (6737kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Agnieszka Zientara - Z-ca Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie (18 stycznia 2024)
Opublikował: Wojciech Przybysz (31 stycznia 2024, 08:45:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 71