Dotacje celowe na dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła zasilanych paliwem stałym w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Lubraniec.

Burmistrz Lubrańca informuje, że w dniu 27 marca 2018r. na Sesji Rady Miejskiej w Lubrańcu została podjęta uchwała Nr XXXV/342/2018 w sprawie określenia Regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła zasilanych paliwem stałym w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Lubraniec.

Zgodnie z wymienioną wyżej uchwałą, warunkiem ubiegania się o uzyskanie dofinansowania jest złożenie niżej wymienionych dokumentów:


Wypełnione wnioski wraz z załącznikami należy złożyć do 30 kwietnia 2018r. w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Lubrańcu.


Jednocześnie informuję, że wymienione wyżej dokumenty dostępne są na stronie internetowej Gminy Lubraniec.

metryczka


Wytworzył: Danuta Gołębiowska - insp. ds ochrony środowiska (9 kwietnia 2018)
Opublikował: Wojciech Przybysz (9 kwietnia 2018, 10:08:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 7169