ZP.271.8.2020

Zamawiający podaje w załączeniu informację z otwarcia ofert
Burmistrz Lubrańca uprzejmie informuje, że w celu realizacji "Budowy siłowni zewnętrznej w Kazaniu" oraz "Montażu siłowni zewnętrznej w Redczu Kalnym" niezbędnym jest ustanowienie kierownika budowy oraz geodezyjne wytyczenie obiektów w terenie. Mając powyższe na uwadze, Zamawiający zamieszcza skorygowane zaproszenie dla składania ofert oraz skorygowany druk oferty i projekt umowy. Jednocześnie przedłuża się termin składania ofert na dzień 04 września 2020 roku do godz. 10:00

Burmistrz Lubrańca zaprasza do złożenia pisemnej oferty cenowej na "Budowę siłowni zewnętrznej w Kazaniu" oraz "Montaż siłowni zewnętrznej w Redczu Kalnym" w ramach projektu "Rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Lubraniec"

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubrańca -Stanisław Budzyński (21 sierpnia 2020)
Opublikował: Alicja Skrzypczyńska (21 sierpnia 2020, 13:41:56)

Ostatnia zmiana: Alicja Skrzypczyńska (4 września 2020, 14:05:39)
Zmieniono: Informacja z otwarcia ofert

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 736