ZP.271.8-9.2019

Burmistrz Lubrańca, w załączeniu przekazuje wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie „rozeznania cenowego” tj, bez stosowania przepisów ustawy z dnia  29 stycznia 2004  roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. tj. z 2018.1986 z późn. zm.) na podstawie art. 4 pkt. 8 cytowanej ustawy na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa dróg gminnych - II etap"

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubrańca - Stanisław Budzyński (6 sierpnia 2019)
Opublikował: Alicja Skrzypczyńska (6 sierpnia 2019, 11:10:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 626