ZP.271.3.2018 - wybór oferty

Burmistrz Lubrańca, w załączeniu przekazuje wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie „rozeznania cenowego” tj, bez stosowania przepisów ustawy z dnia  29 stycznia 2004  roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. tj. z 2017.1579.z późn. zm.) na podstawie art. 4 pkt. 8 cytowanej ustawy na
opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na realizację inwestycji pn.:
- Przebudowa drogi gminnej Nr 190678C Sarnowo dł. ok. 2 870 mb,
- Przebudowa drogi gminnej Nr 190677C Wola Sosnowa – Sarnowo dł. ok. 2 100 mb.
Wybór najkorzystniejszej oferty (230kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubrańca - Stanisław Budzyński (15 lutego 2018)
Opublikował: Alicja Skrzypczyńska (15 lutego 2018, 08:31:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 686