ZP.271/2/1/2018 - wybór oferty (część druga zamówienia)

Burmistrz Lubrańca, w załączeniu przekazuje wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie „rozeznania cenowego” tj, bez stosowania przepisów ustawy z dnia  29 stycznia 2004  roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. tj. z 2017.1579.z późn. zm.) na podstawie art. 4 pkt. 8 cytowanej ustawy na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania inwestycyjnego pn: "Przebudowa ciągu komunikacyjnego w rejonie miejscowości Dąbie Kujawskie – Bodzanowo – Agnieszkowo – Żydowo – Redecz Wielki ” dla części drugiej zamówienia  - Przebudowa drogi gminnej Agnieszkowo - Żydowo  i Przebudowa drogi gminnej  Żydowo- Redecz Wielki
Wybór najkorzystniejszej oferty (236kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubrańca - Stanisław Budzyński (15 lutego 2018)
Opublikował: Alicja Skrzypczyńska (15 lutego 2018, 08:27:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 602