ZP.271.2.2018 - wybór oferty (część pierwsza zamówienia)

Burmistrz Lubrańca, w załączeniu przekazuje wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie „rozeznania cenowego” tj, bez stosowania przepisów ustawy z dnia  29 stycznia 2004  roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. tj. z 2017.1579.z późn. zm.) na podstawie art. 4 pkt. 8 cytowanej ustawy na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania inwestycyjnego pn: "Przebudowa ciągu komunikacyjnego w rejonie miejscowości Dąbie Kujawskie – Bodzanowo – Agnieszkowo – Żydowo – Redecz Wielki ” dla części pierwszej zamówienia – "Przebudowa drogi gminnej Dąbie Kujawskie – Bodzanowo"
Wybór najkorzystniejszej oferty (234kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubrańca - Stanisław Budzyński (15 lutego 2018)
Opublikował: Alicja Skrzypczyńska (15 lutego 2018, 08:23:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 610