ZP.271.1.2018 - wybór oferty

Burmistrz Lubrańca, w załączeniu przekazuje wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie „rozeznania cenowego” tj, bez stosowania przepisów ustawy z dnia  29 stycznia 2004  roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. tj. z 2017.1579.z późn. zm.) na podstawie art. 4 pkt. 8 cytowanej ustawy na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej Wola Sosnowa – Sarnowo”
Wybór najkorzystniejszej oferty (211kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubrańca - Stanisław Budzyński (12 lutego 2018)
Opublikował: Alicja Skrzypczyńska (12 lutego 2018, 14:48:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 654