Projekty uchwał do XXVI sesji Rady Miejskiej

Do pkt 5
Informacja z działalności burmistrza w okresie między sesjami, zwłaszcza z wykonania uchwał (469kB) pdf
Umowy zawarte od dnia 17 września 2021 roku (671kB) pdf

Do pkt 7
Informacja z wykonania budżetu gminy Lubraniec oraz planów finansowych samorządowych instytucji kultury i SPZOZ wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubraniec w I półroczu 2021 r. (18440kB) pdf

Do pkt 8
Projekt uchwały w sprawie zmiany szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi .... (459kB) pdf

Do pkt 9
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXIII/208/2021 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok (383kB) pdf

Do pkt 10
Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy na sfinansowanie prac konserwatorsko - restauratorskich / robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz jej wysokości dla Parafii Rzymsko - Katolickiej... (293kB) pdf

Do pkt 11
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XIX/183/2020 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubraniec na lata 2021 - 2033 (214kB) pdf

Do pkt 12
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubraniec na 2021 rok (324kB) pdf

Do pkt 13
Projekt uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów na 2022 rok (278kB) pdf

Do pkt 14
Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok (282kB) pdf

Do pkt 15
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Lubraniec za rok szkolny 2020/2021 (796kB) pdf

Do pkt 16
Informacja o podmiotach, w których wykonywana jest kara ograniczenia wolności oraz praca społeczna użyteczna i opinii prezesa sądu rejonowego dotyczącej potrzeb sądu w zakresie wykonywania prac przez skazanych (545kB) pdfmetryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubrańca Stanisław Piotr Budzyński (20 października 2021)
Opublikował: Anna Ptaszyńska (21 października 2021, 13:53:11)

Ostatnia zmiana: Anna Ptaszyńska (30 listopada 2022, 07:56:40)
Zmieniono: usunięcie plików ze względu na przepisy RODO

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 511