Obwieszczenie o wydanym postanowieniu o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

  Na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia  3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o cenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz.2081) zawiadamiam o wydanym w dniu 26.11.2018r r.  postanowieniu o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie i rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 270 Brześć Kujawski- Izbica Kujawska – Koło od km 0+000 do km 29+14 (istniejący km na drodze około 29+023)


obwieszczenie (447kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubrańca (29 listopada 2018)
Opublikował: Danuta Gołębiowska (29 listopada 2018, 13:38:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 649