RG.6220.23.2017.DG - I

Obwieszczenie

Burmistrz Lubrańca, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r., poz. 1405 ze zm.)

podaje do publicznej wiadomości o wydanej w dniu 07 września 2017 roku na wniosek firmy Negril Sp. z. o.o. ul. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia
obwieszczenie (288kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubrańca (8 września 2017)
Opublikował: Danuta Gołębiowska (8 września 2017, 11:26:10)

Ostatnia zmiana: Danuta Gołębiowska (8 września 2017, 11:54:56)
Zmieniono: formatowanie nagłówka

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 763