RG.6220.23.2017.DG.1

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2017r. poz. 1257 ) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r., poz. 1405 ze zm.). w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji polegającej na: „ Budowie farmy fotowoltaicznej „Lubraniec I” o mocy do 1 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Kolonia Piaski, gmina Lubraniec, powiat włocławski, województwo kujawsko-pomorskie.”
zawiadomienie (315kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubrańca (21 sierpnia 2017)
Opublikował: Danuta Gołębiowska (21 sierpnia 2017, 10:59:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 714