RG.6220.21.2015.DG

Ogłoszenie o przystąpieniu do oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
Na podstawie art. 33 ust.1 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.)
Burmistrz Lubrańca informuje o:
przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegającego na:  budowie trzech kurników służących do chowu drobiu (brojlerów) wraz  z niezbędną infrastrukturą na działce nr ew. 118/1 w miejscowości Dąbie Kujawskie gm. Lubraniec. obwieszczenie (24kB) plik

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubrańca (29 kwietnia 2016)
Opublikował: Danuta Gołębiowska (29 kwietnia 2016, 12:41:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 801