Ogłoszenie o przystąpieniu do ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko


Na podstawie art. 33 ust.1 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz.U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.)
Burmistrz Lubrańca informuje o:
przystąpieniu do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegającego na:   ”budowie jednej elektrowni wiatrowej o mocy do 2000 kW, rozpiętości łopat do 90 m, wysokości wieży do 110 m wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o numerze ewidencyjnym 45 w obrębie miejscowości Kolonia Piaski, gmina Lubraniec”

Ogłoszenie (113kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubrańca - mgr inż. Krzysztof Wrzesiński (24 marca 2016)
Opublikował: Alicja Skrzypczyńska (24 marca 2016, 13:09:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 782