Obwieszczenie dot. Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Lubraniec na lata 2015-2020

Na podstawie art. 54 ust. 2 w związku z art. 30 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235)                                     Burmistrz Lubrańca  zawiadamia  o wyłożeniu do konsultacji
społecznych   Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla  Gminy Lubraniec.
obwieszczenie (151kB) pdf

 

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubrańca (14 grudnia 2015)
Opublikował: Danuta Gołębiowska (14 grudnia 2015, 15:12:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 799