Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego

RG.6220.35.2015. DG
Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2013r. poz. 267 ) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.).


zawiadomienie (633kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubrańca (26 maja 2015)
Opublikował: Danuta Gołębiowska (26 maja 2015, 15:57:37)

Ostatnia zmiana: Wojciech Przybysz (27 maja 2015, 09:30:28)
Zmieniono: zmiana katalogu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1770