Obwieszczenie o przystąpieniu do oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko RG.6220.35.2014.DG

Zgodnie z art. 28 kpa oraz na podstawie art. 33 ust.1, w związku z art. 79 ust. 1  ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 roku poz. 1235 jt.)  Burmistrz Lubrańca zawiadamia o przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia, polegającego na budowie   jednej elektrowni wiatrowej "EW Redecz Kalny", w obrębie miejscowości Redecz Kalny gmina Lubraniec o mocy do 4,5 MW, o maksymalnej wysokości do 190 m n.p.t., wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przyłączem energetycznym i telekomunikacyjnym.informacja (807kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubrańca (27 marca 2015)
Opublikował: Danuta Gołębiowska (27 marca 2015, 15:27:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 986