Obwieszczenie o przystąpieniu do oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko


Zgodnie z art. 28 kpa oraz na podstawie art. 33 ust.1, w związku z art. 79 ust. 1  ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 roku poz. 1235 jt.)  Burmistrz Lubrańca zawiadamia o przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia, polegającego na budowie farmy wiatrowej o łącznej mocy 3000 kW, składającej się  z jednej siłowni o mocy 3000 kW i maksymalnej wysokości 190 n.p.t. wraz  z siecią kablową zasilającą niskiego i średniego napięcia, zlokalizowanej w miejscowości Lubraniec Parcele, gm. Lubraniec, powiat włocławski na działce oznaczonej nr 201/5 obręb Lubraniec Parcele.
Zawiadomienie (111kB) pdf

metryczka


Wytworzył: mgr inż. Krzysztof Wrzesiński (11 września 2014)
Opublikował: Alicja Skrzypczyńska (11 września 2014, 09:41:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1148