RG.6220.42.2014.DG

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
Zgodnie z art. 49 oraz art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2013 r. poz. 267) stosownie do art. 71,72 ust.1 pkt. 1, art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 ze zm.) zawiadamiam
zawiadomienie (481kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubrańca (18 sierpnia 2014)
Opublikował: Danuta Gołębiowska (18 sierpnia 2014, 12:45:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1089