RG.6220.40.2014.DG

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267) zawiadamiam, że w dniu 11.07.2014 r.na wniosek Centralnej Grupy Energetycznej ul. Spółdzielców 3 62 - 510 Konin zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowa jednej elektrowni wiatrowej "EW Redecz Kalny" w obrębie miejscowości Redecz Kalny gmina Lubraniec o mocy do 4,5 MW, o maksymalnej wysokości do 190 m n.p.t., wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przyłączem energetycznym i telekomunikacyjnym na działce nr 16/4.
obw (497kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubrańca (8 sierpnia 2014)
Opublikował: Danuta Gołębiowska (8 sierpnia 2014, 11:35:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1092