RG.6220.11.8.2013.2014 DG



Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego
Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2013r. poz. 267 ) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm ).

zawiadomienie (259kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubrańca (8 sierpnia 2014)
Opublikował: Danuta Gołębiowska (8 sierpnia 2014, 10:49:59)

Ostatnia zmiana: Danuta Gołębiowska (8 sierpnia 2014, 11:19:49)
Zmieniono: korekta etykiety

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1279