RG.6220.11.8.2013.2014.DG

Zgodnie z art. 28 kpa oraz na podstawie art. 33 ust.1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) Burmistrz Lubrańca informuje o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn: ”Budowa na działce 117 w obrębie miejscowości Ossowo gmina Lubraniec jednej elektrowni wiatrowej o mocy do 2 MW o maksymalnej wysokości do 180 m n.p.t.,wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przyłączem energetycznym i telekomunikacyjnym. "postan (39kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubrańca (24 czerwca 2014)
Opublikował: Danuta Gołębiowska (24 czerwca 2014, 13:14:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1118