RG.6220.37.4.2012.2014.AS

Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 roku Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 74 ust.3 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o  udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 roku Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.)
Burmistrz Lubrańca
podaje do publicznej informacji treść wystąpienia do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku oraz Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia, polegającego na "budowie farmy wiatrowej o łącznej mocy 3000 kW, składającej się z jednej siłowni o mocy 3000 kW i maksymalnej wysokości 190 n.p.t. wraz  z siecią kablową zasilającą niskiego   i średniego napięcia, zlokalizowanej w miejscowości Lubraniec Parcele, gm. Lubraniec, powiat włocławski na działce oznaczonej nr 201/5 obręb Lubraniec Parcele”

             
Treść pism o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwziecia (61kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubrańca - mgr inż. Krzysztof Wrzesiński (19 lutego 2014)
Opublikował: Alicja Skrzypczyńska (19 lutego 2014, 12:17:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1243