Uchwała Nr 12/Kd/2022 Składu Orzekającego Nr 10 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy

sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Lubraniec 

Skład Orzekający Nr 10 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, wyznaczony Zarządzeniem Nr 15/2021 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 17 listopada 2021 roku w sprawie wyznaczenia składów orzekających i zakresu ich działania w osobach: 

Przewodniczący - Beata Piłatowska 

Członkowie: - Halina Strzelecka 
  - Karol Bednarek 

działając na podstawie art. 13 pkt 10 i art.19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2137) w związku z art. 230 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) 

uchwalił, co następuje: 

zaopiniować pozytywnie prawidłowość planowanej kwoty długu Gminy Lubraniec na 2022 rok.

Czytaj dalej treść... (110kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Składu Orzekającego Beata Piłatowska (28 stycznia 2022)
Opublikował: Anna Ptaszyńska (31 stycznia 2022, 11:15:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 400