Uchwała Nr 11/D/2022 Składu Orzekającego Nr 10 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy

w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Lubraniec na 2022 rok 

Skład Orzekający Nr 10 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, wyznaczony Zarządzeniem Nr 15/2021 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 17 listopada 2021 roku w sprawie wyznaczenia składów orzekających i zakresu ich działania w osobach: 

Przewodniczący - Beata Piłatowska 

Członkowie: - Halina Strzelecka 
- Karol Bednarek 

działając na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2137) w związku z art. 246 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) 

uchwalił, co następuje: 

zaopiniować pozytywnie możliwość sfinansowania deficytu budżetu Gminy Lubraniec na 2022 rok. 

Czytaj dalej treść... (99kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Składu Orzekającego Beata Piłatowska (28 stycznia 2022)
Opublikował: Anna Ptaszyńska (31 stycznia 2022, 11:09:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 323