„Przebudowa z rozbudową drogi gminnej nr 190676C Sarnowo”

       Działając na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca   1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. 2022 poz. 2000 tj.). ) oraz art. 38 ustawy  z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania  na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.)  podaje do publicznej wiadomości o wydanej w dniu 12 czerwca 2023 r. na wniosek Pani Alicji Skrzypczyńskiej p.o.  kierownika referatu Inwestycji i Rozwoju Gminy Lubraniec  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:
 
„Przebudowa z rozbudową drogi gminnej nr 190676C Sarnowo”

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubrańcu ul. Brzeska 49 pok. nr. 29 Ip. od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 15:00 Urzędu, w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego ogłoszenia.

dec (6929kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubrańca (16 czerwca 2023)
Opublikował: Danuta Gołębiowska (16 czerwca 2023, 13:42:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 167