„Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 6 MW wraz ze stacjami transformatorowymi oraz infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Gołębin Parcele, gmina Lubraniec.


          Działając na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca   1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. 2022 poz. 2000 tj.). ) oraz art. 38 ustawy  z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania  na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.)  podaje do publicznej wiadomości o wydanej w dniu 10 lutego  2023  roku na wniosek Pani Renaty Pietraszek Pełnomocnika firmy Solar Energy 4U Sp.z.o.o  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:  
 
„Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 6 MW wraz ze stacjami transformatorowymi oraz infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Gołębin Parcele, gmina Lubraniec.
 


Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubrańcu ul. Brzeska 49 pok. nr. 29 Ip. od poniedziałku do piątku w godz. od 7:15 °° do 14:00  w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego ogłoszenia.

dec (5744kB) pdf

                   

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubrańca (10 lutego 2023)
Opublikował: Danuta Gołębiowska (10 lutego 2023, 14:10:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 218