RG.6220.20.2019.DG Informacja o wydanej decyzji

                                  Informacja o wydanej decyzji

Burmistrz Lubrańca, działając na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2018r. poz. 2090 z późn. zm.) oraz art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.)

                                 podaje do publicznej wiadomości informację

o wydanej w dniu 16 grudnia 2020 roku na wniosek firmy Green Park x Sp. z.o.o. ul. Słowackiego 59 87-700 Aleksandrów Kujawski. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie farmy fotowoltaicznej Lubraniec o mocy do 4,0 MW i powierzchni do 6,5 ha, trafostacji, linii przyłącza do stacji GPZ, konwerterów, inwerterów, dróg wewnętrznych, okablowania, ogrodzenia itp. na działkach nr 201/6 i 201/7 położonych w obrębie ewidencyjnym 0020 Lubraniec Parcele, gmina Lubraniec, powiat włocławski”

informacja (344kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubrańca (17 grudnia 2020)
Opublikował: Danuta Gołębiowska (17 grudnia 2020, 12:15:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 475