WOO.420.139.2018.JR.17

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2017r. poz. 1257 ze zm. ) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.).  

                  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
                           podaje do publicznej wiadomości informacje o:

- wydanej w dniu 30 października 2018 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na:                                                                                                          „ Przebudowa z rozbudową drogi gminnej nr 1906776 C Wola Sosnowa - Sarnowo"

decyzja (6336kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubrańca (2 listopada 2018)
Opublikował: Danuta Gołębiowska (2 listopada 2018, 12:28:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 609