WOO.420.135.2018.DK.15

   Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2017r. poz. 1257 ze zm. ) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.).  

                  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
                           podaje do publicznej wiadomości informacje o:

- wydanej w dniu 10 października 2018 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na: „ Przebudowa z rozbudową drogi gminnej nr 190678 C Sarnowo"


decyzja (6647kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubrańca (16 października 2018)
Opublikował: Danuta Gołębiowska (16 października 2018, 13:00:31)

Ostatnia zmiana: Danuta Gołębiowska (16 października 2018, 14:37:43)
Zmieniono: modyfikacja załącznika

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 658