Decyzja

    Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2013r. poz. 267 ) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.).  

                  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
                           podaje do publicznej wiadomości informacje o:

- wydanej w dniu 21 sierpnia 2018 r.  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na: „ Rozbudowa drogi gminnej nr 190616 C Kazanie - Turowo "


obw (415kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubrańca (22 sierpnia 2018)
Opublikował: Danuta Gołębiowska (22 sierpnia 2018, 14:05:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 629