WOO.4207.65.2017.DK.16.

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2013r. poz. 267 ) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.).

obw (476kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubrańca (24 listopada 2017)
Opublikował: Danuta Gołębiowska (24 listopada 2017, 11:13:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 679