WOO.4207.3.2017.JM.10

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2013r. poz. 267 ) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.).

obwieszczenie (690kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubrańca (21 kwietnia 2017)
Opublikował: Danuta Gołębiowska (21 kwietnia 2017, 09:56:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1651