RG.6220.32.2016.DG

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U.2016.353)

                                                    Burmistrz Lubrańca
                               podaje do publicznej wiadomości informacje o:
wydanej w dniu 27.12.2016r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego  na:  „ Budowie stacji demontażu pojazdów w miejscowości Kłobia Nowa gm. Lubraniec


informacja (229kB) pdf  

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubrańca (5 stycznia 2017)
Opublikował: Danuta Gołębiowska (5 stycznia 2017, 14:08:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 669