RG.6220.35.2016.DG

Informacja o wydanej decyzji RG.6220.35.2016.DG

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U.2016 r. poz. 353)

Burmistrz Lubrańca
podaje do publicznej wiadomości informacje o:

- wydanej w dniu 14 grudnia 2016 roku na wniosek Pana Andrzeja Kolanowskiego Kierownika Referatu Inwestycji i Rozwoju Gminy Lubraniec. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na                                                                       "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wola Sosnowa - Sarnowo gm. Lubraniec ".
- możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym  z  uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska  w Bydgoszczy  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubrańcu ulica Brzeska 49 pokój nr 29 Ip w godzinach pracy urzędu tj. 8oo-16oo
decyzja (1984kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubrańca (21 grudnia 2016)
Opublikował: Danuta Gołębiowska (21 grudnia 2016, 12:14:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 670