Informacja o wydanej decyzji RG.6220.20.2015.DG

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U.2016.353)

                                                    Burmistrz Lubrańca
                               podaje do publicznej wiadomości informacje o:

- wydanej w dniu 15 lipca 2016 roku na wniosek Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego     ul. Plac Teatralny 2 87-100 Toruń , który reprezentuje Pani Ewa Kmieć, Lafrentz Polska Sp. .z.o.o.   w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na" Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 270 Brześć Kujawski - Izbica Kujawska - Koło od km 0+000 do km 29+023"
- możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym  z  uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska  w Bydgoszczy  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubrańcu ulica Brzeska 49 pokój nr 29 Ip w godzinach pracy urzędu tj. 7oo-15oo

decyzja (5146kB) pdf

 

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubrańca (18 lipca 2016)
Opublikował: Danuta Gołębiowska (18 lipca 2016, 13:25:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 772