RG.6220.21.2015.DG

Informacja o wydanej decyzji
Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U.2016.353)

                    
Burmistrz Lubrańca
podaje do publicznej wiadomości informacje o:

- wydanej w dniu 10 czerwca 2016 roku na wniosek Pani Danuty Bączek zam. Dąbie Kujawskie 21 87-890 Lubraniec decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie trzech kurników służących do chowu drobiu (brojlerów) wraz z niezbędną infrastrukturą na działce 118/1 w miejscowości Dąbie Kujawskie gm. Lubraniec - możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym  z  uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska  w Bydgoszczy i Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym we Włocławku  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubrańcu ulica Brzeska 49 pokój nr 29 Ip w godzinach pracy urzędu tj. 8oo-16oo.
decyzja (7624kB) pdf

 

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubrańca (13 czerwca 2016)
Opublikował: Danuta Gołębiowska (13 czerwca 2016, 14:36:12)

Ostatnia zmiana: Danuta Gołębiowska (15 czerwca 2016, 12:31:35)
Zmieniono: modyfikacja decyzji błędy pisarskie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 939