Informacja o wydanej decyzji


Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji     o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U.2016.353)
Burmistrz Lubrańca
podaje do publicznej wiadomości informacje o:

- wydanej w dniu 12 maja 2016 roku na wniosek PHU “RAMB” Ryszard Arciszewski ul. Cmentarna 1; 87-865 Izbica Kujawska decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie na działce nr 45 w obrębie miejscowości Kolonia Piaski gmina Lubraniec jednej turbiny wiatrowej o mocy do 2000 kW, rozpiętości łopat do 90 m, wysokości wieży do 110 m, wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
- możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym  z  uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska  w Bydgoszczy  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubrańcu ulica Brzeska 49 pokój nr 29 Ip w godzinach pracy urzędu tj. 8oo-16oo
 
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwziecia (8075kB) pdf

metryczka


Wytworzył: mgr inż. Krzysztof Wrzesiński - Burmistrz Lubrańca (12 maja 2016)
Opublikował: Alicja Skrzypczyńska (12 maja 2016, 09:18:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 713