RG.6220.34.2014 DG

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.)


                                               Burmistrz Lubrańca
                        podaje do publicznej wiadomości informacje o:


- wydanej w dniu 07 stycznia 2016 roku na wniosek P.H.U. RAMB" Ryszard Arciszewski
 decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie  na  działce 45 w obrębie miejscowości Kolonia Piaski gmina Lubraniec jednej turbiny wiatrowej       
 o mocy do 2000 kW, rozpiętości łopat do 90m, wysokości wieży do 110 m,wraz z infrastrukturą 
 towarzyszącą.

- możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubrańcu ulica Brzeska 49 pokój nr 29 Ip w godzinach pracy urzędu tj. 8.00-16.00

decyzja (4254kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubrańca (8 stycznia 2016)
Opublikował: Danuta Gołębiowska (8 stycznia 2016, 15:47:23)

Ostatnia zmiana: Danuta Gołębiowska (27 stycznia 2016, 10:06:19)
Zmieniono: modyfikacja nagłówka informacji dotycząca daty wydania decyzji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 870