RG.6220.19.2015.DG

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.)

                                                     Burmistrz Lubrańca
                              podaje do publicznej wiadomości informacje o:

- wydanej w dniu 21 października 2015 roku na wniosek Pana Andrzeja Kolanowskiego - Kierownika Referatu Inwestycji i Rozwoju Gminy Lubraniec decyzji, stwierdzającej  brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na  " Przebudowa drogi gminnej Nr 190669C Siemnowo - Grójec "
- możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym z postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubrańcu ulica Brzeska 49 pokój nr 29 Ip w godzinach pracy urzędu tj. 08.00-16.00
  decyzja (3991kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubrańca (22 października 2015)
Opublikował: Danuta Gołębiowska (22 października 2015, 15:17:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 839