RG.6220.17.2015.DG


Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.)

                                                     Burmistrz Lubrańca
                              podaje do publicznej wiadomości informacje o:

- wydanej w dniu 05 sierpnia 2015 roku na wniosek Pana Andrzeja Kolanowskiego - Kierownika Referatu Inwestycji i Rozwoju Gminy Lubraniec decyzji, stwierdzającej  brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie drogi gminnej Nr 190667C Sułkowo - Siemnówek gmina Lubraniec"
- możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym z postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubrańcu ulica Brzeska 49 pokój nr 29 Ip w godzinach pracy urzędu tj. 07.00-15.00
Treść decyzji (2217kB) pdf

metryczka


Wytworzył: mgr inż. Krzysztof Wrzesiński (27 sierpnia 2015)
Opublikował: Alicja Skrzypczyńska (27 sierpnia 2015, 12:20:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 850