RG.6220.35.2014

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.)


                                               Burmistrz Lubrańca
                        podaje do publicznej wiadomości informacje o:


- wydanej w dniu 23 lipca 2015 roku na wniosek
Centralnej Grupy Energetycznej S.A. ul. Spółdzielców 3; 62-510 Konin decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie jednej elektrowni wiatrowej "EW Redecz Kalny", w obrębie miejscowości Redecz Kalny gmina Lubraniec o mocy do 4,5 MW, o maksymalnej wysokości do 190 m n.p.t., wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przyłączem energetycznym i telekomunikacyjnym.
- możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubrańcu ulica Brzeska 49 pokój nr 29 Ip w godzinach pracy urzędu tj. 8.00-16.00

dec (2492kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubrańca (23 lipca 2015)
Opublikował: Danuta Gołębiowska (23 lipca 2015, 13:51:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 882