RG.6220.11.9.2013.2014.DG

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.)

Burmistrz Lubrańca
podaje do publicznej wiadomości informacje o:

- wydanej w dniu 27 marca 2014 roku na wniosek PHU CYTRUS Sp. J. Andrzej Nowakowski Mirosława Nowakowska, ul. Smoleńska 15, 85-830 Bydgoszcz  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie na działce nr 117 w obrębie miejscowości Ossowo gmina Lubraniec, jednej elektrowni wiatrowej o mocy do 2 MW, o maksymalnej wysokości do 180 m n.p.t. wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przyłączem energetycznym i telekomunikacyjnym,

- możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubrańcu ulica Brzeska 49 pokój nr 29 Ip w godzinach pracy urzędu tj. 8.00-16.00

Czytaj treść decyzji (4824kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubrańca - mgr inż. Krzysztof Wrzesiński (28 marca 2014)
Opublikował: Danuta Gołębiowska (28 marca 2014, 13:40:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1343