RG.6220.11.8.2013.2014.DG

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.)

Burmistrz Lubrańca
podaje do publicznej wiadomości informacje o:

- wydanej w dniu 21stycznia 2014 roku na wniosek
Centralnej Grupy Energetycznej S.A. ul. Spółdzielców 3; 62-510 Konin decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie na działkach nr 23/3; 23/5; 21/1; 23/4 w obrębie miejscowości Krowice gmina Lubraniec, jednej elektrowni wiatrowej o mocy do 4,5 MW, o maksymalnej wysokości do 190 m n.p.t. wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przyłączem energetycznym i telekomunikacyjnym,
- możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubrańcu ulica Brzeska 49 pokój nr 29 Ip w godzinach pracy urzędu tj. 8.00-16.00

Treść decyzji (5710kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubrańca - mgr inż. Krzysztof Wrzesiński (22 stycznia 2014)
Opublikował: Danuta Gołębiowska (22 stycznia 2014, 12:10:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1307