RG.6220.37.8.2012.2013.AS

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji   o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.)
Burmistrz Lubrańca
podaje do publicznej wiadomości informacje o:

- wydanej w dniu 24 października 2013 roku na wniosek 
Centralnej Grupy Energetycznej S.A. ul. Spółdzielców 3; 62-510 Konin decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie na działkach nr 190/1; 191; 192; 195; 196/1 w obrębie miejscowości Lubraniec – Parcele i działce nr 8 położonej w obrębie Redecz Wielki Parcele gmina Lubraniec, jednej elektrowni wiatrowej o mocy do 4,5 MW, o maksymalnej wysokości do 190 m n.p.t. wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przyłączem energetycznym i telekomunikacyjnym,
- możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym                          z uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska                         w Bydgoszczy oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku,      w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubrańcu ulica Brzeska 49 pokój nr 25 Ip w godzinach pracy urzędu tj. 8.00-16.00
Treść decyzji (279kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubrańca - mgr inż. Krzysztof Wrzesiński (25 października 2013)
Opublikował: Alicja Skrzypczyńska (25 października 2013, 13:02:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1337