IRG. 6220.30.8.2011.2013.AS


Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji   o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.)
Burmistrz Lubrańca
podaje do publicznej wiadomości informacje o:

- wydanej w dniu 27 sierpnia 2013 roku na wniosek PHU “RAMB” Ryszard Arciszewski ul. Cmentarna 1; 87-865 Izbica Kujawska decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie jednej elektrowni wiatrowej  o mocy do 1000 kW na działkach o nr ewid. 61 i 62 wraz z infrastrukturą  towarzyszącą w obrębie miejscowości Biernatki  gmina Lubraniec
- możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym                          z uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska                         w Bydgoszczy oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku,      w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubrańcu ulica Brzeska 49 pokój nr 25 Ip w godzinach pracy urzędu tj. 7.00-15.00 a od 02.09.2013 roku w godzinach 8.00-16.00
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwziecia (8441kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubrańca - mgr inż. Krzysztof Wrzesiński (28 sierpnia 2013)
Opublikował: Alicja Skrzypczyńska (28 sierpnia 2013, 14:04:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1309