RG.6220.11.2013.AS

Zgodnie z art. 38 i 85 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) Burmistrz Lubrańca
podaje do publicznej wiadomości informacje o:
- wydanej decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie ciągu komunikacyjnego Dobierzyn -Bielawy - Kazanie - Sokołowo"

- możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku
Decyzja (1704kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubrańca - mgr inż. Krzysztof Wrzesiński (12 sierpnia 2013)
Opublikował: Alicja Skrzypczyńska (12 sierpnia 2013, 11:02:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1354