RG.6220.36.8.2012.2013.AS

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) Burmistrz Lubrańca
podaje do publicznej wiadomości informacje o:
- wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch elektrowni wiatrowych o mocy 600 kW na działce o nr ewid. 152 i o mocy 800 kW na działce o nr ewid. 74/2  wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie  miejscowości Lubrańczyk, gmina Lubraniec

- możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (7522kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubrańca - mgr inż. Krzysztof Wrzesiński (10 lipca 2013)
Opublikował: Alicja Skrzypczyńska (10 lipca 2013, 07:37:36)

Ostatnia zmiana: Alicja Skrzypczyńska (10 lipca 2013, 08:05:10)
Zmieniono: Korekta- błąd pisany

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1491