IRG.6220.30.8.2011.2013.AS

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) Burmistrz Lubrańca
podaje do publicznej wiadomości informacje o:
- wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie jednej elektrowni wiatrowej o mocy 1000 kW na działkach o nr ewid. 61 i 62 wraz z infrastrukturą  towarzyszącą w obrębie miejscowości Biernatki gmina Lubraniec


- możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku
Decyzja (4676kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubrańca - mgr inż. Krzysztof Wrzesiński (11 kwietnia 2013)
Opublikował: Alicja Skrzypczyńska (11 kwietnia 2013, 09:36:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1354